Kleingoed

Heden ten dage is de belangstelling voor historie in het algemeen en dus ook voor antieke meubelen en antiek kleingoed, voor een breder publiek een stuk minder interessant dan voorheen.

Toch blijven wij mooie en originele antieke en oude stukken in- en verkopen.
Dit doen wij deels uit liefhebberij, maar ook omdat wij een vaste klantenkring hebben van mensen die een stukje historie nog steeds kunnen waarderen.
Deze groep is momenteel zelfs weer groeiende.